w Skarżysku-Kamiennej

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców”. Główne idee projektu zakładają poprawienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, zwiększenie jego atrakcyjności i dostępności, organizację praktyk zawodowych. Priorytetem jest rozwinięcie współpracy szkół z pracodawcami i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

W związku z wieloletnią już działalnością naszej szkoły w tym obszarze zostaliśmy zaproszeni przez Kuratorium Oświaty do udziału w konferencji „Razem dla świętokrzyskiej edukacji   i gospodarki”, która odbyła się 27 kwietnia w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury   w Kielcach. Podczas spotkania podpisano porozumienie o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej. Inicjatorami przedsięwzięcia były Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. i Kuratorium Oświaty w Kielcach. Umowa zakłada współpracę między sygnatariuszami ( instytucje szkolnictwa wyższego, szkolnictwa zawodowego, przedsiębiorstwa, instytucje wsparcia biznesu i przedstawiciele władz województwa ) i przyszłymi pracodawcami      w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego w naszym województwie oraz ściślejsze powiązanie tego kształcenia z potrzebami przedsiębiorców. Inicjatywa jest rozwijana pod patronatem Ministra Gospodarki i Ministra Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk wręczył statuetki i dyplomy  tym przedsiębiorstwom, które  dotychczas najefektywniej współpracowały ze szkołami zawodowymi. Nagrodą uhonorowano m.in. Mesko S.A., z którym nasza szkoła związana jest  od 7 lat umową stypendialną, dającą najlepszym uczniom klas mechanicznych i mechatronicznych wsparcie finansowe w trakcie nauki i gwarancję pracy po jej ukończeniu.

Nagrody Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. otrzymały również szkoły zawodowe, współpracujące z firmami. W zaszczytnym gronie 7 placówek z województwa świętokrzyskiego znalazła się również nasza szkoła. Poza nami uhonorowano: Zespół Szkół Elektrycznych z Kielc, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 ze Starachowic, Zespół Szkół nr 3 z Ostrowca Świętokrzyskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Sędziszowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i II LO z Końskich. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.