w Skarżysku-Kamiennej

Podczas tegorocznej uroczystości 8 grudnia 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Kielcach Świętokrzyski Kurator Oświaty wręczył stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych  znalazł się uczeń naszej szkoły, Mateusz Kowalik.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Serdeczne gratulacje dla Mateusza.