w Skarżysku-Kamiennej

15 kwietnia 2013r. odbyło się uroczyste podpisanie umów stypendialnych pomiędzy uczniami nazej szkoły i fundatorem stypendiow  „Zakłady Bumar Amunicja S.A.”. Warunki przyznawania stypendium określa podpisana przez obie strony umowa. Po klasyfikacji śródrocznej nauczyciele zaproponowali kandydatów do stypendium. Warunkiem jego otrzymania było ukończenie semestru nauki z dobrym wynikiem, dobre zachowanie oraz kształcenie na kierunku o specjalności objętej systemem stypendialnym (o tym, które kierunki będą promowane, decyduje Bumar). W tym roku systemem stypendialnym objęta jest klasa kształcąca techników mechaników i mechatroników – to właśnie spośród uczniów klasy o tym profilu wybrano najlepszych, rekomendowanych do stypendium.Stypendia przyznano siedmiorgu uczniom: Albert Bilski, Krystian Wójcik, Dawid Jarosz, Igor Tabiś, Mikołaj Leszczyński, Tobiasz Zarzycki, Jakub Kruk.