w Skarżysku-Kamiennej

19 września 2018 w naszej szkole gościli przedstawiciele Mesko S.A. w związku z podpisaniem przez 15 uczniów ZSTM programu stypendialnego (wyróżniający się uczniowie II i III klas -technik mechanik i technik mechatronik). Stypendium jest wypłacane co miesiąc. Na uroczystości obecni byli:
Pan Tomasz StawińskiPrezes MESKO S.A.,
Pani Anita Woźniak – dyrektor do spraw zarządzania kapitałem ludzkim,
Pan Grzegorz Kosierkiewicz – kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi,
Pani Aleksandra Mazur – specjalista kadr.
Ponadto:
Pani Katarzyna Bilska – zarząd powiatu skarżyskiego,
Pani Joanna Żurawka – dyrektor ZSTM,
Pani Elżbieta Cieślik – zastępca dyrektora ZSTM, a także wychowawcy oraz uczniowie – stypendyści wraz z rodzicami.
Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!