w Skarżysku-Kamiennej

W piątek, 20 kwietnia, z inicjatywy nauczyciela Sławomira Jaworskiego, odbyło się spotkanie związane z upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez propagowanie kolarstwa amatorskiego i turystyki rowerowej wśród uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych. Spotkanie to było częścią wolontaryjnego programu pracowniczego PGE „Pomagamy”, który przeprowadzony będzie przy współudziale Skarżyskiego Towarzystwa Cyklistów. Projekt ten jest jednym z 50–ciu, jakie realizuje fundacja w Polsce.

Jak podkreślił koordynator projektu Krzysztof Kowalik, celem spotkania jest utworzenie w najbliższym czasie grupy rowerowej, która będzie się rozwijać pod okiem doświadczonych kolarzy ze Skarżyskiego Towarzystwa Cyklistów. Przedstawiciele stowarzyszenia pragną również zainteresować młodzież techniczną stroną kolarstwa, pokazać tę dyscyplinę sportową jako sposób na zdrową rywalizację w grupie rówieśników oraz narzędzie kształtujące charakter młodego człowieka. Koordynator projektu podkreślił, że najbardziej zaangażowani uczniowie,którzy będą przyjeżdżać na zbiórki, dostaną w nagrodę stroje kolarskie.

Wśród najważniejszych korzyści, jakie ma przynieść ten projekt wymienione zostały:

  1. Zmiana sposobu spędzania wolnego czasu z siedzącego na aktywny jako forma profilaktyki zdrowotnej i ochrona przed chorobami cywilizacyjnymi.
  2. Zwrócenie uwagi na piękno i historię Powiatu Skarżyskiego, uwrażliwienie młodzież na miejsce, w którym mieszka i zaszczepienie szacuneku dla naszej małej ojczyzny.
  3. Integracja uczniów szkoły uczestniczących w projekcie dzięki wspólnym treningom.

W spotkaniu z uczniami ZSTM udział wzięli Krzysztof Kowalik, Roman Gula, Marcin Jabłoński oraz Aneta Woźniak.