im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dzierżawę sklepiku szkolnego

w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych

 

Link do formularza ofertowego