w Skarżysku-Kamiennej

Wnioski o pomoc finansową udzielaną w ramach
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
składane przez nauczycieli, pracowników i emerytów szkoły
proszę dostarczyć w terminie
do 08.12.2017 roku
do sekretariatu ZSTM
.

Joanna Żurawka
Dyrektor szkoły