w Skarżysku-Kamiennej

Dnia 21.11.2017 w Miejskim Centrum Kultury odbyła się Gala PaT i Wolontariatu. Patronat nad uroczystością objęli starosta powiatu skarżyskiego pan Jerzy Żmijewski oraz prezydent miasta Skarżyska – Kam. pan Konrad Kronig. Jest to przedsięwzięcie, które realizuje założenia programu „Profilaktyka a Ty” oraz lokalnych strategii bezpieczeństwa. W trakcie Gali wystawiony został spektakl „Narkomanka”. Przedstawia on profilaktyczny przekaz dotyczący negatywnych skutków zażywania narkotyków. W przedstawieniu wystąpiła młodzież z I LO: Aleksandra Podolska, Damian Czarnota, Kacper Flisiak oraz z Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych: Karolina Adamczyk, Marcin Kot, Dawid Kaca, Kamil Szczerbiński. Opiekę nad młodzieżą sprawuje Powiatowy Ekspert Profilaktyki Izabela Żak (nauczyciel ZSTM).

Realizując te założenia, motywujemy młodzież do podejmowania działań o charakterze profilaktycznym, prewencyjnym i edukacyjnym, a także wskazujemy potrzeby okazywania pozytywnych postaw bez agresji i nałogów w środowisku młodzieżowym.

W dalszej części odbyło się podsumowanie działań grupy wolontariuszy. Tę część poprowadziła dyr. Powiatowego Centrum Edukacji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Marzenę Salę. Z naszej szkoły wyróżnieni zostali uczniowie klasy 3 TK: Oliwia Dreas, Laura Rutkowska, Rafał Bajdel.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy Gali odśpiewali hymn PaT.