w Skarżysku-Kamiennej

Uczniowie, którzy w sesji czerwiec-lipiec 2017 r.

zdali egzamin zawodowy

w sekretariacie szkoły mogą odbierać

świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie