w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 10.12.2018r. uczniowie klasy drugiej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego (przyszły maszynista), odbyli wycieczkę przedmiotową do Zakładu Napraw Taboru w Dębicy. Grupę przywitał prezes zakładu Pan Marian Dybowski. Pan Prezes omówił zasady funkcjonowania zakładu, następnie zaproponował zwiedzanie pod nadzorem uprawnionych pracowników w obecności nauczyciela przedmiotu Pana Wiesława Witkowskiego oraz Pani dyrektor Joanny Żurawki.

Uczniowie byli w laboratorium pomiarów i wzorcowania narzędzi pomiarowych, zapoznali się z pracą biura konstrukcyjnego. Następnie zwiedzili hale produkcyjne zakładu, gdzie prowadzone są naprawy wagonów towarowych, naprawy lokomotyw spalinowych oraz naprawy maszyn wysokowydajnych do robót torowych. Cała klasa była pod wrażeniem prac prowadzonych w zakładzie oraz wyposażenia poszczególnych stanowisk specjalistycznych do naprawy pojazdów szynowych. Tym samym otwierają się przed uczniami nowe możliwości związane z podpisaniem umów stypendialnych, stypendia fundowane comiesięczne, realizacja praktyk zawodowych oraz staży dla młodzieży ZSTM.