w Skarżysku-Kamiennej

18 lutego gościliśmy w naszych progach niezwykłą osobę, panią Edytę Górlicką, doktora nauk humanistycznych z zakresu politologii, dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, koordynatora pomocy humanitarnej misji zagranicznych, która barwnie opowiedziała uczniom swoją historię.

Pani Edyta Górlicka przez wiele lat była związana z Wojskiem Polskim i uczestniczyła w pięciu misjach w Afganistanie i Iraku,gdzie zajmowała się organizowaniem pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej. Do jej obowiązków należało m.in. nawiązywanie kontaktów z ludnością cywilną, rozwój infrastruktury, organizowanie budowania szkół, uczenie przystosowywania do życia we współczesnym świecie. Została odznaczona wieloma medalami, ma status weterana wojennego. W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych zajmuje się obecnie szkoleniem żołnierzy wyjeżdżających na misje, zapoznając ich z kulturą
i prawem zwyczajowym tamtejszej ludności.

W spotkaniu brała udział młodzież uczestnicząca w zajęciach innowacji wojskowej i innowacji policyjnej, która z zaciekawieniem wysłuchała opowieści o wyjazdach na misje. Pani Edyta Górlicka zaprezentowała liczne zdjęcia z Afganistanu i Iraku, pokazała autentyczne ubrania i nakrycia głowy ludności tamtych krajów, przedmioty codziennego użytku, walutę, opowiedziała o życiu tubylców, ich tradycjach, np. obchodzeniu Ramadanu. Opowiedziała też o roli starszyzny czy kobiety w społeczeństwach muzułmańskich, zwyczajach panujących przy powitaniach i pożegnaniach, sposobie spożywania pokarmów czy warunkach sanitarno-bytowych.

Uczestnicy spotkania podziwiali odwagę pani Edyty, która nie będąc żołnierzem dzielnie jeździła na patrole. Uczniowie zadawali dużo pytań,m.in.chcieli wiedzieć, jakie szkolenie należy odbyć, aby uczestniczyć w misjach. Spotkanie odbyło się w ramach programu innowacji wojskowej i policyjnej. W opinii młodzieży czas spędzony z panią Edyta Górlicką nie był stracony, gdyż poszerzył ich wiedzę na temat misji czy kultury krajów Bliskiego Wschodu. Uczniowie przygotowali się do tego spotkania bardzo solidnie, ćwicząc musztrę pod okiem dowódcy innowacji wojskowej, strzelca Weroniki Hynek z kl. 1MD.

Inicjatorami całego przedsięwzięcia byli panowie Jarosław Sosnowski, opiekun innowacji wojskowej i Sławomir Jaworski.