w Skarżysku-Kamiennej

1 kwietnia odbył się w naszej szkole kurs przygotowawczy umożliwiający uczniom zdobycie uprawnień SEP do 1 kV gr.1 zorganizowany przez SIMP-ZORPOT (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) oddział w Starachowicach.

Kurs przygotowywał do egzaminu i do pracy na stanowisku elektryka. Można było na nim uzyskać informacje na temat zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych do 1 kV. W czasie spotkania można było także dowiedzieć się np., jakie są niezbędne zasady BHP przy pracy na urządzeniach elektroenergetycznych, czy jak funkcjonuje ochrona odgromowa i przepięciowa. Uczniowie zapoznali się także z zadaniami i obowiązkami pracujących na stanowisku elektryka, poznali wybrane zagadnienia z zakresu prawa.

Dodatkowe uprawnienia do przyszłej pracy zawodowej w zawodzie technik mechanik i technik mechatronik otrzymało 6 uczniów. Egzaminacyjnej komisji energetycznej przewodniczył prezes SIMP-ZORPOT inż.Jan Pudło, a członkami byli inż.Alicja Gralec i mgr inż.Krzysztof Sikora. Po zakończeniu egzaminu komisja podkreśliła szczególnie wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczniów naszej szkoły.

Gratulujemy.