w Skarżysku-Kamiennej

25 kwietnia w naszej szkole miała miejsce konferencja popularno-naukowa, której celem było przybliżenie zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz zaproszonym gościom postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego- twórcy Centralnego okręgu Przemysłowego. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach- dr Edyta Majcher-Ociesa i dr hab. Jerzy Capys. W licznym gronie przybyli również przedstawiciele powiatu, starostwa, a także fundatorzy stypendiów w naszej szkole. W przygotowanie konferencji z wielkim zaangażowaniem włączyli się uczniowie wygłaszający referaty pod bacznym okiem Pana Piotra Berlińskiego. Eugeniusz Kwiatkowski został wybrany na patrona naszej szkoły, a oficjalne uroczystości z tym związane odbędą się w październiku.