w Skarżysku-Kamiennej

W piątek 23 czerwca 2017 r. spotkaliśmy się po raz ostatni w tym roku szkolnym w auli naszej szkoły, by podsumować mijający rok. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie wprowadzeniem pocztu i odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym społeczność szkolną i zaproszonych gości przywitała pani dyrektor Joanna Żurawka. Po tym wystąpieniu odbyło się wręczenie certyfikatów dla uczniów biorących udział w zajęciach innowacji – „bezpieczeństwo publiczne”.

Następnie pani dyrektor przedstawiła szczegółowe wyniki klasyfikacji, wyczytała najlepszych uczniów, przedstawiła wyniki poszczególnych klas pod względem ocen i frekwencji, dokonała podsumowania całego roku szkolnego. Podziękowała uczniom za miniony rok, przywołała wesołe sytuacje, które miały miejsce oraz nauczycielom za wiele starań, jakie wkładają w trudne zadanie, jakim jest nauczanie, a także za dużo innych działań związanych z pracą szkoły, jakie podejmują oraz zaznaczyła, że wielu naszych uczniów angażuje się w działalność szkolną i pozaszkolną oraz odnosi sukcesy na różnych polach stąd duża liczba nagród, jaką otrzymają.

Po tej części głos zabrał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Kuba Adamczyk, który podziękował za cały rok współpracy kolegom i koleżankom, nauczycielom i pani dyrektor, na której ręce złożył wiązankę kwiatów. W dalszej części uczniowie naszej szkoły otrzymali dyplomy, nagrody i upominki m. in. za wyniki w nauce, wzorową frekwencję, dla najlepszego czytelnika, za działalność w PCK, laureaci konkursu ortograficznego, uczniowie, którzy wyróżnili się w pracy Samorządu Uczniowskiego, laureaci konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, członkowie akcji „Młoda krew ratuje życie” oraz duża grupa uczniów, którzy brali udział w licznych zawodach sportowych. Na uwagę zasługuje również zajęcie trzeciego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Szkół EKO przez Pawła Bilskiego z klasy 2TK, który jest również uczniem z najlepszą średnią ocen w szkole 5,29.

Na zakończenie pani dyr. Joanna Żurawkaa życzyła wszystkim udanych wakacji i tradycyjnie zakończyła rok szkolny dźwiękiem dzwonka. Imprezę prowadził Piotr Berliński.

Do zobaczenia we wrześniu!