w Skarżysku-Kamiennej

20.04.2017 r. Innowacja wojskowa ZSTM brała udział w szkoleniu w CPdMZ w Kielcach. Pomimo zimowej aury uczestnicy zajęć wykazali się dużym zaangażowaniem i chęcią doskonalenia swoich umiejętności.

Tematyka zajęć :

Klasa I

– Musztra: zwroty, marsz, występowanie.

– Taktyka: pokonanie terenu różnymi sposobami.

– OPBMR (ochrona przed bronią masowego rażenia): budowa, przeznaczenie MP 5 i OP 1, zakładanie OP 1.

Klasa II

– Kształcenie obywatelskie: test wiedzy historycznej „Droga do zwycięstwa 1939-1945”.

– Szkolenie strzeleckie: przyjmowanie postaw strzeleckich, łączenie czynności do strzelania z kbk AKMS, strzelanie z trenażera TCW-97 „CYKLOP”.