w Skarżysku-Kamiennej

Sesja czerwiec-lipiec 2021 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy:

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w
sesji czerwiec-lipiec 2020 roku przez uczniów/słuchaczy/absolwentów upływa:
07 lutego 2021 r. dla podstawy programowej 2017 i 2019
21 lutego 2021 r. dla podstawy programowej 2012.

Osoby nieobecne na egzaminie w sesji styczeń-luty 2021, mogą być ponownie zgłoszone do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2021 pod warunkiem, że złożą pisemną deklarację wg. podanych wyżej terminów.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 roku mają 7 dni na złożenie
deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2021r. do dyrektora szkoły, licząc od dnia ogłoszenia wyników, tj. od dnia 31.03.2021 r.

Z poważaniem – Joanna Żurawka

Dyrektor ZSTM