w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 11.08.2020r od godz. 10.00 można odbierać świadectwa maturalne
w Sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Absolwenci, którzy nie uzyskali min. 30% punktów
z jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego,
mogą złożyć oświadczenie do Dyrektora szkoły (do 14 sierpnia)
o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (8 września)

Poniżej jest zamieszczony komunikat OKE Łódź i wzór oświadczenia.

(więcej informacji na stronie OKE Łódź http://www.oke.lodz.pl).