w Skarżysku-Kamiennej

Uwaga Słuchacze III semestru BHP!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w następujących terminach:

9.01.2019r. o godz. 13.00 – część praktyczna z dokumentacją (trwa 120 min.)

10.01.2019r. o godz. 12.00 – część pisemna (trwa 60 min.)

Obowiązkowo należy stawić się na egzamin na godzinę przed egzaminem.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Szkoły Policealnej odbędzie się 10.01.2019r. o godz. 14.00.