w Skarżysku-Kamiennej

mariusz_G

W dniu 18 czerwca br. w sali kongresowej Targów Kielce odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Spotkanie to było podziękowaniem za zaangażowanie i kreatywność biorących udział w projekcie partnerów, uczniów, nauczycieli, przedstawicieli szkół oraz podmiotów i instytucji z otoczenia biznesowego.

Uczniowie naszej szkoły Maciej Golis i Oskar Rynkowski zaprezentowali frezarkę wykonaną samodzielnie pod kierunkiem dyrektora Mariusza Gelara. Projekt ten uczestniczył w konkursie „Kreatywni Liderzy”. Prezentowana frezarka wraz z projektem Meet.Sb zajęła I miejsce w tym konkursie.

Uczniowie zostali nagrodzeni cennymi nagrodami: głośnikami bezprzewodowymi oraz smartwatchami i wyjazdem we wrześniu na targi motoryzacyjne do Frankfurtu.

Szkoła otrzymała statuetkę oraz aparat fotograficzny- lustrzankę marki Nikon.

Dziękujemy również sponsorom, którzy przyczynili się do finalnego kształtu frezarki:

  • firmie KH – Kipper z Kajetanowa,
  • F.H.U. Elektro – Techmet z Kielc,
  • B.U.P. Prewent ze Skarżyska-Kamiennej,
  • Biuru Konstrukcyjnemu Mariana Domagalskiego.

Uczniom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów.

Uczniowie klasy 2 LM brali udział w praktykach zawodowych w ramach projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION” . Uczniowie pracowali na stanowiskach robotniczych w trakcie normalnej produkcji w firmie KH KIPPER w zakładzie w Kajetanowie.

 

W dniach 20 i 21 marca br. grupa mechatroników z klasy 2LM miała zajęcia w ramach projektu NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION. Zajęcia odbywały się w Kajetanowie w siedzibie firmy KH-KIPPER. Uczniowie poznali strukturę przedsiębiorstwa, sposoby zarządzania jakością produkcji, poznali działy produkcyjne. Opiekunowie ze strony zakładu Panowie Dawid Bieniek i Sławomir Berniker przygotowali ponadto wystąpienia przedstawicieli firm współpracujących z KH-KIPPER – producentów układów hydrauliki i pneumatyki stosowanej w produktach firmy. Opiekunem ze szkoły był Mariusz Gelar.

Podczas zajęć uczniowie mieli zapewniony posiłek oraz dowóz do i z Kajetanowa.

We wtorek na zakończenie zajęć każdy z uczniów otrzymał podarunek od firmy w postaci firmowego kubka, długopisu.

W maju uczniów czekają następne zajęcia już na stanowiskach produkcyjnych.

Dziękujemy Panom opiekunom za wkład pracy włożony w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.

SZKOLA

Uroczyste Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017 z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli władz województwa i powiatu odbyło się w naszej szkole – w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.

Po wprowadzeniu sztandarów skarżyskich szkół ponadgimnazjalnych i odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał Pan Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski. Uczniom życzył, aby rok, który jest przed Nimi, był rokiem owocnym, aby rozszerzali swoje zamiłowania i pogłębiali wiedzę. Nauczycielom natomiast życzył cierpliwości i umiejętnej współpracy z uczniami. Pani Dyrektor Joanna Żurawka dzwoniąc dzwonkiem symbolicznie oznajmiła rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

W dalszej części Pan Starosta Jerzy Żmijewski wręczył nominacje na stopnie nauczyciela mianowanego a dyrektorzy szkół podległych Starostwu Powiatowemu otrzymali dodatki funkcyjne. Za wieloletnią pracę p. Krzysztof Zemeła – były już dyr. II Liceum Ogólnokształcącego otrzymał podziękowania z rąk Pana Starosty.

Miłym akcentem Powiatowego Rozpoczęcia Roku Szkolnego było wręczenie Stypendium za osiągnięcia naukowe i sportowe. Stypendia z rąk Pana Starosty otrzymały dwie uczennice: Dorota Lezion – za osiągnięcia naukowe i Wiktoria Kuklińska – za osiągnięcia sportowe.

1 września wiąże się również z tragiczną dla naszego narodu rocznicą wybuchu II wojny światowej, zebrani w auli uczcili minutą ciszy pamięć walczących o wolną Polskę. Młodzież naszej szkoły złożyła wiązankę pod pomnikiem.

Zakończenie uroczystości uświetnił zespół muzyczny naszej szkoły.

Gdy większość uczniów beztrosko spędza wakacje, uczniowie klasy 1LM – technicy mechatronicy odbywają płatne praktyki zawodowe. Trzynastu uczniów bierze udział w projekcie „NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION” współfinansowanym przez Unię Europejską. Przez cztery tygodnie będą odbywali praktyki w Zakładach Mesko, Zakładzie Mechaniczno-Elektronicznym ZAMEL. Po zakończeniu praktyk otrzymają wynagrodzenie 1500 pln.

Wakacje tuż, tuż, ale najpierw należy się pożegnać. Zaczęliśmy 24 czerwca o godz.10 w auli szkolnej. Uroczystość prowadzili Piotr Berliński i Jarosław Sosnowski, a uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości powitała pani dyrektor Joanna Żurawka.
Swoją obecnością zaszczycili nas: I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej młodszy inspektor Dariusz Dębowski, Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą komendant Paweł Świtakowski oraz rzecznik policji Damian Szwagierek. Ich obecność wynikała z zakończenia trzyletniego szkolenia w ramach innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo publiczne”. Komendant Paweł Świtakowski, prowadzący w szkole zajęcia z innowacji, wręczył uczniom certyfikaty. Podkreślił, że program wciąż cieszy się zainteresowaniem młodzieży, dając jej szansę zapoznania się ze specyfiką pracy policyjnej oraz obserwowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli. Dyrektor Joanna Żurawka serdecznie podziękowała komendantowi za współpracę ze szkołą.

Continue reading

W czwartek 23 czerwca w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się uroczystość powiatowego zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Wzięli w nim udział najzdolniejsi uczniowie ze skarżyskich szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych oraz władze powiatu skarżyskiego. Starosta Jerzy Żmijewski pogratulował przede wszystkim laureatom olimpiad, a także tym, którzy szczególnie wyróżnili się w nauce, sporcie czy konkursach artystycznych.

Continue reading

W patio Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej 14 czerwca odbyło się uroczyste spotkanie krwiodawców, w czasie którego podsumowano XIII edycję turnieju szkół ponadgimnazjalnych „Młoda krew ratuje życie”. W uroczystości udział wzięły władze miasta i powiatu oraz wiceprezes Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK w Kielcach pani Anna Głowacka. Wszystkim krwiodawcom serdecznie podziękowano za ofiarność i bezcenną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi. Nagrodzono honorowych krwiodawców oraz podsumowano XIII edycję Turnieju dla szkół ponadgimnazjalnych w honorowym krwiodawstwie, trwającą od 1 września 2015r. do 6 czerwca 2016r Continue reading

Uczeń klasy 1TK Mateusz Kowalik zajął II miejsce w IV Ogólnopolskim Turnieju Szkół EKO w kategorii techniczno-inżynieryjnej. Konkurs  jest organizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem z siedzibą w Tucholi. Jego celem jest popularyzacja problematyki ekologicznej oraz aktywizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy i umiejętności przyrodniczo-technicznych.  Zagadnienia, z którymi musiał zmierzyć się nasz uczeń obejmowały m.in. wiedzę  o atmosferze  Ziemi, źródłach  i skutkach jej zanieczyszczenia, hydrosferze Ziemi, zanieczyszczeniach  naturalnych i antropogenicznych wód, przyczynach i skutkach jej degradacji, procesie samooczyszczania się wód i  uzdatnianiu ich na cele wodociągowe, podziale ścieków, zanieczyszczeniach i metodach ich oczyszczania, gospodarce odpadami (recykling, składowanie, kompostowanie, spalanie), alternatywnych  źródłach energii.

Jest to bardzo duży sukces naszego ucznia, gdyż w turnieju brało udział 181 osób z całej Polski. W pierwszym etapie konkursu należało rozwiązać testy z zakresu ochrony środowiska oraz wykazać się ogólną wiedzą przyrodniczą. Część druga, finałowa polegała na wykonaniu prezentacji multimedialnej na temat: „Jakie konsekwencje rodzi dla środowiska naturalnego brak upowszechniania zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego?” Continue reading

13 czerwca 2016 roku klasa 1 TK wraz z opiekunami była na wycieczce zawodoznawczej w Lokalnym Centrum Sterowania w Drzewicy, które znajduje się na linii 22 Tomaszów Mazowiecki-Radom. Linia ta liczy 87 km i jest w pełni zautomatyzowana. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda i z czego składa się sterownia oraz pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia do radiołączności. Młodzież mogła również przyjrzeć się pracy dyżurnych ruchu na elektrycznych rozjazdach sterowanych komputerowo. Do ich obowiązków należy otwieranie i zamykania przejazdów, co umożliwia monitoring. Tego typu wyjazdy są niezwykle ciekawe i wartościowe dla uczniów. Dzięki nim poszerzają wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych takich jak podstawy ruchu kolejowego, technika ruchu kolejowego oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności. W przyszłości będzie im na pewno łatwiej zdać egzamin zawodowy, gdyż w czasie wycieczek mogą wykorzystać w praktyce wiadomości zdobyte w szkole.