w Skarżysku-Kamiennej

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
W związku z zapowiedzią Premiera Rządu i ukazaniem się noweli Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 października 2020 r. obowiązuje w naszej szkole nauczanie zdalne. Przygotowaliśmy nowe procedury funkcjonowania naszej szkoły w wariancie zdalnym oraz hybrydowym dla uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem z nauczania zdalnego wyłączone są zajęcia w kształceniu praktycznym w tych zawodach, gdzie nie ma możliwości nauczania zdalnego. Dotyczy to w szczególności uczniów klas IV, dla których przewidziany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty. Jest możliwość indywidualnego uczestniczenia uczniów również w zajęciach rewalidacyjnych. W przypadku przejścia naszego powiatu do strefy żółtej, nowelizacja rozporządzenia wskazuje również ilość uczniów, która powinna znajdować się w szkole czyli 50%.
Bardzo proszę o zapoznanie się z nowymi procedurami i regulaminem w nauczaniu zdalnym i hybrydowym, które zamieszczone zostały na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę o kontakt telefoniczny (41 2532897) lub mailowy (kontakt@zstm.pl) z dyrekcją szkoły.
Życzę dużo zdrowia!
Dyrektor ZSTM