w Skarżysku-Kamiennej

Artykuły (szkoła)

Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej przedstawia zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych dla 10 uczniów ZSTM w ramach projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM”, obejmujące przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu.

http://zstm.pl/wp-content/uploads/2022/10/Scan0002.pdf

Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej przedstawia zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu SEP kat. E dla 33 uczniów ZSTM w ramach projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM”, obejmujące przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu.

http://zstm.pl/wp-content/uploads/2022/10/Scan0001.pdf

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

dla semestru I i III w zawodzie technik BHP

 

odbędzie się  09 września o godz. 14.30

w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Słuchaczy

 

Skarżysko-Kamienna 30.08.2022

Pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę sklepiku szkolnego
w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej

 

Ogłoszenie

 

Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
Powierzchnia lokalu wynosi 26,29 m2.

 1. Przyszły dzierżawca na własny koszt dostosuje w/w lokal do aktualnych wymagań sanitarno – technicznych.
 2. Prowadzona działalność gospodarcza nie może naruszać obowiązującego regulaminu
 3. Pomieszczenie może być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie sklepiku.
 4. Cena wywoławcza za wynajem wynosi 500,00 złotych miesięcznie + VAT.
 5. W cenie czynszu zawarte są wymienione koszty związane z utrzymaniem budynku (co, zużycie wody, prądu i ścieków).
 6. Najemca będzie ponosił koszty podatku od nieruchomości oraz związane z wywozem nieczystości stałych.

 

I. Okres dzierżawy

24 miesiące od daty podpisania umowy.

II. Kontakt z oferentami

sekretariat szkoły (41) 2532897

III.     Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena dzierżawy.

IV.    Przygotowanie oferty.

Formularz ofertowy należy pobrać w sekretariacie  Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 119 w dni robocze w godzinach od 8oo  do 14oo lub ze strony internetowej www.zstm.pl w zakładce FORMULARZ OFERTOWY

V.      Miejsce i termin składania ofert.

Formularz ofertowy wraz z kompletem dokumentów określonych w pkt. VII w zaklejonej i oznaczonej kopercie „Przetarg na lokal przeznaczony na sklepik szkolny” należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 119 do dnia 14.09.2022r. do godz. 12oo.

Lokal przeznaczony do dzierżawienia można oglądać  w dni robocze w godzinach od 8oo do 15oo.

VI.    Miejsce i termin przetargu.

Otwarcie ofert odbędzie się w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 119,  15.09.2022r. o godz.  1030.

VII. Wymagane dokumenty.

 1. Wpis do rejestru lub zaświadczenie z prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty.
 3. Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku
 4. Zaświadczenie o nie zaleganiu w składkach ZUS.
 5. Proponowany asortyment sprzedaży artykułów w sklepiku szkolnym
 6. Referencje, opinie dotyczące dotychczasowej pracy – jako dodatkowy niewymagalny dokument

VIII.  Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

 

odbędzie się  01 września o godz. 9.00

w auli szkolnej Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Uczniów
oraz Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły i
Rodziców.

 

Zapytanie ofertowe na zadanie

Przeprowadzenie kursu Operator wózka widłowego dla 10 uczniów ZSTM w ramach projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM” obejmujące przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu UDT kategorii II WJO

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

odbędzie się  24 czerwca 2022r. o godz. 9.00

w auli szkolnej Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły,

Rodziców oraz wszystkich Uczniów.

Informujemy, że sekretariat
Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych
będzie czynny w najbliższy piątek,
tj. 17 czerwca 2022 roku.
Wszelkie formalności
związane z przyjęciem do szkoły
można zrealizować w godzinach 8.00 – 14.00

Dyrektor ZSTM