im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Artykuły (szkoła)

Uczniowie Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych uczestniczą w projekcie pod tytułem Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach programu ERASMUS+. Cele główne projektu to doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych oraz społecznych, zapoznanie z kulturą, historią i zwyczajami krajów instytucji partnerskich oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.

Uczestnicy projektu – 16 uczniów wraz z opiekunami, zrealizowali dwutygodniowy wyjazd zagraniczny. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik transportu kolejowego odbyli praktykę zawodową w Budapeszcie. Uczniowie zdobywali dodatkowe umiejętności w swoim zawodzie oraz poznawali strukturę organizacyjną przedsiębiorstw z węgierskiego sektora kolejowego. Praca na stanowiskach w węgierskich firmach pozwoliła zdobyć doświadczenie praktyczne w warunkach zakładu pracy oraz doskonalić znajomość języka angielskiego.

W czasie wolnym od zajęć uczniowie mogli realizować program kulturowy, zwiedzając stolicę Węgier: wizyta w Parlamencie, Zamek Vajdahunyad, Plac Bohaterów, Góra Zamkowa, Pałac Prezydencki, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski, Pomnik Józefa Bema, Pomnik Obrońców Twierdzy Przemyśl, Pomnik Wolności, Baszta Rybacka, zabytkowe metro, rejs statkiem po Dunaju na trasie Batthyany Ter – Boraros Ter.

Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymują certyfikaty oraz Europass Mobillity.

W środę 6 kwietnia w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych odbył się I Szkolny Konkurs z Języka Polskiego, który jest częścią nowego cyklu konkursów z rożnych przedmiotów pod wspólnym tytułem „Orły Powiatu”. Połączony był z kolejną edycją konkursu ortograficznego. Szkolne i Powiatowe Konkursy Ortograficzne wpisują się znacząco w imprezy organizowane przez naszą szkołę. Ciekawostką jest, że I Szkolny Konkurs Ortograficzny odbył się 17 lutego 2003 roku, a Powiatowy – 5 marca. Do tej pory odbyło się 16 takich konkursów, które od 2019 roku do 2021 nie odbywały się między innymi ze względu na pandemię. W tym roku została wznowiona edycja dyktanda. Zarówno szkolne, jak i powiatowe konkursy cieszyły się wśród uczniów dużą popularnością.

Konkursy szkolne z innych przedmiotów odbywają się również w naszej szkole i stanowią pierwszy etap konkursów powiatowych z poszczególnych przedmiotów. Imprezę otworzyła pani dyrektor Joanna Żurawka oraz życzyła wszystkim powodzenia. Następnie panie polonistki przypomniały zasady obu części i wkrótce młodzież przystąpiła do pisania dyktanda i realizacji zadań testowych. I Konkurs z Języka Polskiego, zarówno na etapie szkolnym, jak i powiatowym, jest podzielony na dwie części: pierwsza to dyktando, druga – test, który w tym roku obejmuje życie i twórczość Leopolda Staffa. Tegoroczny Konkurs zebrał grupę 21 śmiałków, którzy chcieli zarówno sprawdzić się w ortografii, jak i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu języka polskiego – dowiedzieć się więcej o jednym z najbardziej cenionych poetów literatury polskiej, Leopoldzie Staffie oraz stanąć do rywalizacji. Uczniowie pisali dyktando pt. „Leśna opowieść” ułożone wzorem lat ubiegłych przez panie polonistki: Ewę Jaworską, Iwonę Kowalik i Agatę Krawarską. Test obejmował 26 pytań sporządzonych przez panią Iwonę Kowalik, która zajmuje się przygotowaniem i organizacją tegorocznego Szkolnego i Powiatowego Konkursu z Języka Polskiego we współpracy z Ewą Jaworską i Beatą Safian. Wkrótce zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy będą reprezentować naszą szkołę na Pierwszym Powiatowym  Konkursie, a rozegra się on w ZSTM 19 maja 2022 roku.

Będziemy trzymać kciuki!

Dnia 04.04.2022 w naszej szkole odbył się Świętokrzyski Matematyczne Maraton Maturalny 2022 na poziomie rozszerzonym.

Maraton skierowany był do uczniów klas maturalnych województwa świętokrzyskiego. Celem Maratonu było sprawdzenie poziomu przygotowania maturzystów do majowego egzaminu.

W naszej szkole do konkursu przystąpili uczniowie z klasy 4 LM Izabela Bolechowska i Mateusz Kozieł oraz z klasy 4 TK Daniel Rokicki i Bartłomiej Misiek.

Podczas dzisiejszego konkursu uczniowie zmierzyli się z funkcją kwadratową, planimetrią, musieli rozwiązać równanie trygonometryczne oraz rozstrzygnąć problem maksymalnego pola.

Prace naszych uczniów sprawdzone zostały przez p. Marią Płatek oraz p. Izabelę Żak, a następnie w piątek 08.04.2022 na Politechnice Świętokrzyskiej odbędzie się spotkanie Wojewódzkiej Komisji, która wyłoni zwycięzców i laureatów.

W skład Komisji  wchodzą: Danuta Pyrek – przewodnicząca, Katarzyna Tometczak – Morus, Maria Płatek, Izabela Żak, Ewa Pastuch oraz Małgorzata Pastuszko.

Czekamy na wyniki !!!

[edit]
W piątek 08.04.2022 w murach Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Komisja w składzie Danuta Pyrek – Przewodnicząca, Katarzyna Tometczak – Morus, Małgorzata Pastuszko, Ewa Pastuch, Maria Płatek, Izabela Żak postanowiła przyznać:

II miejsce dla Mateusza Kozieł kl. 4LM

III miejsce dla Daniela Rokickiego kl. 4TK

Finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów.

22 marca uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w I etapie konkursu z geografii „Orły Powiatu”. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów, z których wyłoniono trzech z największą liczbą punków. Zakwalifikowane osoby będą reprezentować szkołę w  II etapie konkursu powiatowego.

Najlepsi uczniowie w  I etapie to:
Patryk Pastuszka,
Karol Ogonowski,
Piotr Jasiński.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pod takim tytułem szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu POWER. Cele główne projektu to doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych oraz społecznych, zapoznanie z kulturą, historią i zwyczajami krajów instytucji partnerskich oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.

  Uczestnicy projektu – 32 uczniów oraz 4 opiekunów, zrealizowali dwie dwutygodniowe mobilności zagraniczne. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik transportu kolejowego odbyli praktykę zawodową w Budapeszcie. Praca na stanowiskach w węgierskich firmach kolejowych pozwoliła zdobyć doświadczenie praktyczne w warunkach zakładu pracy oraz doskonalić znajomość języka angielskiego. W czasie wolnym od zajęć uczniowie mogli realizować program kulturowy, zwiedzając stolicę Węgier: Parlament, zamek Vajdahunyad, Plac Bohaterów, Górę Zamkową, zabytkowe metro oraz odbyć nocny rejs statkiem po Dunaju na trasie Batthyany Ter – Boraros Ter.

Grupa 16 uczniów w zawodach technik logistyk oraz technik mechatronik przebywała na praktykach zawodowych w Wiedniu. Pracując w austriackich firmach, młodzież mogła rozwijać zmysł przedsiębiorczości i usamodzielnienia, podnosić poziom wiedzy, a tym samym zwiększyć szansę na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery. W czasie wolnym uczestnicy mogli korzystać z programu kulturalnego, dzięki czemu zwiedzili wiele słynnych miejsc – symboli Wiednia, m.in. katedrę św. Szczepana, Hofburg, pałac i ogrody Schönbrunn, Kärtnerstrasse, Staatsoper, park rozrywki Prater, dom Hundertwasser`a, Donau City oraz podziwiać miasto podczas rejsu po Dunaju.

Uczniowie ZSTM dzięki wyjazdom na zagraniczne praktyki zawodowe rozwijają  liczne umiejętności. Nie tylko uczą się języków obcych, ale również rozwijają kompetencje interpersonalne, poznają nowe kultury, stają się bardziej otwarci na nowe wyzwania.

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z ich pobytu w Budapeszcie oraz w Wiedniu.

  1. W lipcu i sierpniu odbyły się miesięczne praktyki dla uczniów obecnych klas 3LL, 3MM, 3M
  2. Odbyły się zajęcia z języka angielskiego branżowego dla logistyków, mechaników oraz mechatroników (po 10 godz. dla każdego zawodu)
  3. Odbyły się zajęcia z matematyki (10 godz. kl. 3MM) i fizyki (po 10 godz. dla kl. 3M i kl. 3MM)
  4. Uczniowie kl. 3M i 3MM (10 osób) uczestniczyli także w zajęciach koła zainteresowań prowadzonych przez doktoranta Politechniki Świętokrzyskiej (12 godz.)
  5. Przeprowadzono zajęcia Podstawowego kursu programowania maszyn CNC dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie
  6. Pierwsza grupa (20 osób) ukończyła Kurs programowanie sterowników PLC (Siemens S7-1200) w wymiarze 40 godz..
  7. Nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli tygodniową praktykę w Zamelu

Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych ogłasza ofertę na realizację zadania w ramach projektu pt. „Uczymy nowocześnie w ZSTM”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr umowy RPSW.08.05.01-26-0031/20-00. Zadanie polega na przeprowadzeniu podstawowego kursu programowania sterowników PLC Siemens S7-1200 w II półroczu roku szkolnego 2021/2022. Planowany pierwszy termin zajęć: 17-21.01.2022r. (kolejne terminy, po ustaleniu zostaną podane do wiadomości). Zajęcia prowadzone w wymiarze 40 godzin lekcyjnych dla dwóch grup.

Ofertę w zaklejonych kopertach należy złożyć w sekretariacie Szkoły ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna do dnia 10.01.2022r.