w Skarżysku-Kamiennej

Zbigniew Świątek

Rozpoczęcie zajęć w Szkole Policealnej
w roku szkolnym 2023/2024

 

odbędzie się  08 września o godz.16.00
dla semestru I i III

 

w sali nr 204

w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Słuchaczy oraz Grono Pedagogiczne.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

 

odbędzie się  04 września

o godz. 8.00 dla klas I i II

o godz. 10.00 dla klas III, IV i V

w auli szkolnej Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Uczniów
oraz Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły i
Rodziców.

 

W naszej szkole odbyło się spotkanie absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 1973 roku.

Wszystkich zebranych przywitała pani dyrektor Joanna Żurawka. Uczestnicy spotkania obejrzeli aktualne wyposażenie szkoły i z sympatią nawiązywali do czasów nauki. Zrobiło się sentymentalnie, a wspomnieniom nie było końca … Wszyscy absolwenci dokonali wpisu do Księgi Pamiątkowej. Niektórzy z nich przybyli z daleka, gdyż mieszkają poza granicami kraju. Spotkanie przebiegło w miłej i wesołej atmosferze!

Technikum nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 15 000 zł. w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3 – Kierunek Interwencji 3.2”.

Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na:

  • doposażenie biblioteki w stoliki i krzesła,
  • modernizację stanowisk komputerowych dla uczniów,
  • zakup nowości wydawniczych z literatury polskiej i obcej,
  • zakup nagród książkowych dla uczniów.

Powyższe działania niewątpliwie będą miały wpływ na rozwój czytelnictwa w szkole.

W ramach realizacji programu zostaną przeprowadzone w szkole i poszczególnych klasach różnorodne działania mające na celu promowanie czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań młodzieży.

Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej przedstawia zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych dla 10 uczniów ZSTM w ramach projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM”, obejmujące przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu.

http://zstm.pl/wp-content/uploads/2022/10/Scan0002.pdf

Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej przedstawia zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu SEP kat. E dla 33 uczniów ZSTM w ramach projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM”, obejmujące przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu.

http://zstm.pl/wp-content/uploads/2022/10/Scan0001.pdf

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

dla semestru I i III w zawodzie technik BHP

 

odbędzie się  09 września o godz. 14.30

w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Słuchaczy