im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Zbigniew Świątek

Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych ogłasza ofertę na realizację zadania w ramach projektu pt. „Uczymy nowocześnie w ZSTM”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr umowy RPSW.08.05.01-26-0031/20-00. Zadanie polega na przeprowadzeniu podstawowego kursu programowania sterowników PLC Siemens S7-1200 w II półroczu roku szkolnego 2021/2022. Planowany pierwszy termin zajęć: 17-21.01.2022r. (kolejne terminy, po ustaleniu zostaną podane do wiadomości). Zajęcia prowadzone w wymiarze 40 godzin lekcyjnych dla dwóch grup.

Ofertę w zaklejonych kopertach należy złożyć w sekretariacie Szkoły ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna do dnia 10.01.2022r.

W środę, 13 października w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych uroczyście obchodzono  Święto Patrona Szkoły inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego połączone ze ślubowaniem klas pierwszych oraz Innowacji Wojskowej, a także Święto Edukacji Narodowej. Uroczystość otworzyła dyrektor ZSTM Joanna Żurawka, podkreślając m. in. rolę Patrona Szkoły w budowaniu systemu wartości młodego człowieka. Życzyła także uczniom rozpoczynającym naukę w ZSTM wielu sukcesów. Po ślubowaniu uczniów klas pierwszych prelekcję na temat życia i działalności inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wygłosił nauczyciel historii Piotr Berliński.

W związku z obchodami Dnia Patrona Szkoły odbył się również konkurs wiedzy o Patronie zorganizowany przez Iwonę Kowalik. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, bowiem wzięło w nim udział ponad sto osób, wśród których znaleźli się także nauczyciele. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy wręczane przez panią dyrektor Joannę Żurawkę oraz przedstawicielkę Rady Rodziców.

Jak zawsze ogromne wrażenie wywołało ślubowanie uczniów Innowacji Wojskowej połączone z musztrą, a także wspólnym odśpiewaniem „Roty”. Na koniec członkowie Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali nastrojowy i wzruszający montaż słowno-muzyczny skierowany do nauczycieli oraz pracowników szkoły w związku z ich świętem. Złożyli piękne życzenia oraz rozdali symboliczne upominki. Uroczystość przebiegała w skupieniu i powadze, a także w nastroju pełnym serdeczności.

Dzień dobry.

Z przyjemnością zapraszam do udziału w konkursie wiedzy o inż. Eugeniuszu Kwiatkowskim – Patronie Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.

Link do konkursu:
https://quizizz.com/join?gc=7135719&from=challengeFriends

Konkurs został przygotowany przez uczniów klasy 3TK pod opieką p. Iwony Kowalik.

Pozdrawiam
Zbigniew Świątek
Wicedyrektor Szkoły

Już po raz kolejny, zgodnie z tradycją szkoły, odbył się Złaz Pierwszoklasisty. Jak co roku uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami wzięli udział w rajdzie pieszym na Wykus. Pogoda dopisała! Można było podziwiać piękno przyrody oraz spędzić miło czas przy ognisku. Klasa 2L/M przygotowała otrzęsiny na wesoło. Pamiątkowe dyplomy dla klas pierwszych wręczyła pani dyrektor Joanna Żurawka. Dziękujemy panu Sławomirowi Jaworskiemu za przygotowanie Złazu, panu Witoldowi Zajączkowskiemu za ciekawą prelekcję na temat wydarzeń historycznych związanych z Wykusem, księdzu Piotrowi za odprawienie Mszy Świętej polowej.

Witamy uczniów z klas pierwszych w naszych szeregach!

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

w Szkole Policealnej

odbędzie się  10 września o godz. 15.30

w auli szkolnej Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

Słuchaczy I i III semestru.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

odbędzie się  01 września o godz. 10.00

w auli szkolnej Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły,

Rodziców oraz wszystkich Uczniów.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się

24 sierpnia 2021 roku o godzinie 9.00

Zdający egzamin przychodzą na godzinę 8.00

Wszystkie egzaminy (język polski, matematyka, język obcy) rozpoczynają się o tej samej porze