im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Get Adobe Flash player

Harmonogram zjazdów dla semestru I i III

w roku szkolnym 2018/2019 (semestr zimowy)

 

07 – 08.09.2018r.                 plan zajęć na zjazd

21 – 22.09.2018r.                 plan zajęć na zjazd

28 – 29 – 30.09.2018r.         plan zajęć na zjazd

05 – 06 – 07.10.2018r.         plan zajęć na zjazd

19 – 20.10.2018r.                 plan zajęć na zjazd

09 – 10.11.2018r.                 plan zajęć na zjazd

23 – 24 – 25.11.2018r.         plan zajęć na zjazd

07 – 08.12.2018r.                 plan zajęć na zjazd

14 – 15 – 16.12.2018r.         plan zajęć na zjazd

11 – 12.01.2019r.                 plan zajęć na zjazd

 

Uwaga Słuchacze III semestru BHP!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w następujących terminach:

9.01.2019r. o godz. 13.00 – część praktyczna z dokumentacją (trwa 120 min.)

10.01.2019r. o godz. 12.00 – część pisemna (trwa 60 min.)

Obowiązkowo należy stawić się na egzamin na godzinę przed egzaminem.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Szkoły Policealnej odbędzie się 10.01.2019r. o godz. 14.00.

SESJA EGZAMINACYJNA

14.12.2018 – 03.01.2019r. – sesja egzaminacyjna dla semestru III BHP

04 – 05.01.2019r. – egzaminy poprawkowe  dla semestru III BHP i semestru III Ochrony

13.01.2019r. – egzaminy dodatkowe  dla semestru I BHP

 


Harmonogram zjazdów dla semestru II i IV

w roku szkolnym 2018/2019 (semestr letni)

 

24.02.2018r.                        plan zajęć na zjazd

02 – 03.03.2018r.                plan zajęć na zjazd

09 – 10.03.2018r.                plan zajęć na zjazd

23 – 24.03.2018r.                plan zajęć na zjazd

06 – 07.04.2018r.                plan zajęć na zjazd

20 – 21.04. 2018r.               plan zajęć na zjazd

11 – 12 – 13.05.2018r.        plan zajęć na zjazd

25 – 26.05.2018r.               plan zajęć na zjazd

8 – 9 – 10.06.2018r.           plan zajęć na zjazd

15 – 16 – 17.06.2018r.       plan zajęć na zjazd

03 – 04.03.2017r.                 plan zajęć na zjazd


SESJA EGZAMINACYJNA

 

09 – 17.06.2018r. – sesja egzaminacyjna dla semestru II BHP i semestru II Ochrony

18 – 20.06.2018r. – egzaminy poprawkowe  dla semestru II BHP i semestru II Ochrony

24 – 24.08.2018r. – egzaminy dodatkowe  dla semestru II BHP i semestru II Ochrony

(dla słuchaczy, którzy ze względów zdrowotnych – usprawiedliwionych
nie mogli być na egzaminach w sesji czerwcowej)