Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Get Adobe Flash player

21.04.2015r grupa innowacji wojskowej i policyjnej uczestniczyła w treningu i pokazie w zakresie szkolenia psów do pracy w służbach mundurowych. W ramach tygodniowego szkolenia służb mundurowych prezentowały się Żandarmeria Wojskowa, Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Służba Celna.
Tematyka szkolenia i treningu:
-wykrywanie środków wybuchowych i narkotyków
-poszukiwanie ludzi i zwłok
-szkolenie psów patrolowych.
Organizatorem szkolenia był Polski Związek Psów Służbowych.

13 kwietnia odbył się w naszej szkole kolejny konkurs ortograficzny. Ta już tradycyjna impreza zgromadziła ponad 20 śmiałków, którzy zmierzyli się z zawiłościami polskiej ortografii.  W murach ZSTM gościli przedstawiciele II LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych, Gimnazjum im.S.Staszica w Suchedniowie, Gimnazjum nr 3          ze Skarżyska – Kam. Naszą placówkę reprezentowali: Justyna Gadowska z 4 AL, Karolina Michta  z 2 AL i Mikołaj Leszczyński z 3 AM.

Tegoroczną edycję konkursu  i tekst dyktanda przygotowały szkolne polonistki: Iwona Kowalik i Agata Krawarska.

Dyplomy i nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Towarzystwo Ubezpieczeniowe Gothaer wręczyli laureatom pan starosta Jerzy Żmijewski i p.dyr.Joanna Żurawka.

Czytaj dalej

W ramach reorganizacji szkół w 2009r. Techniczne Zakłady Naukowe połączyły się z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (byłe Technikum Kolejowe). 15 października 2010 r. między szkołą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę o współpracy w zakresie kształcenia przyszłych kadr dla kolei. Kolejnym krokiem było opracowanie pierwszego w Polsce regulaminu programu stypendialnego dla uczniów uczących się w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych. Program został wdrożony w życie we wrześniu 2011 r. 16 stycznia 2012 szkoła nawiązała współpracę z PKP Intercity S.A., a 27 stycznia 2014 r. ze Wschodnim Zakładem Spółki w Lublinie PKP CARGO S.A.  Jej efektem było podpisanie listów intencyjnych, w których zakłady wyraziły zainteresowanie kształceniem zawodowym przyszłych kadr technicznych w naszej szkole i zobowiązały się do współpracy i pomocy szkole i uczniom.

Czytaj dalej

19 marca 2015 r. w liceum nr 1 im. Juliusza Słowackiego odbyły się zawody piłki nożnej szkół średnich w kategorii dziewcząt. Nasza szkoła zmierzyła się w pierwszym meczu z liceum nr 2 im. Adama  Mickiewicza. Następnie dziewczyny zagrały z  drużyną z Zespołu  Szkół Ekonomicznych. Czytaj dalej

5 marca p.dyr.Joanna Żurawka i stypendyści naszej szkoły spotkali się z prezesem Mesko S.A. p.Waldemarem Skowronem, członkami zarządu, dyrektorem do spraw strategii i zarządzania zasobami ludzkimi p.Anitą Woźniak oraz p.Stefanem Jaworskim. Pani dyrektor przekazała list z podziękowaniem za podpisanie porozumienia dotyczącego stypendiów ufundowanych dla uczniów klas mechanicznych i mechatronicznych ZSTM, a młodzież wręczyła symboliczny bukiet kwiatów. Składając podziękowanie p.dyrektor podkreśliła, że stypendia stanowią dla uczniów doskonałą mobilizację do osiągania dobrych wyników w nauce i wyraziła nadzieję na dalszą współpracę z zakładami. Czytaj dalej

13 lutego w naszej szkole odbył się Bal Technika. Organizatorami byli członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunką p.Iwoną Wąsowską.
Od godz.19:00 uczestnicy tłumnie zaczęli zbierać się w auli.Na imprezie bawili się głównie uczniowie szkół średnich i gimnazjaliści. Łącznie przybyło ponad 200 miłośników dobrej zabawy.

O wspaniałą atmosferę i oprawę muzyczną zadbał zespół ,,Bajlando”.Wszystkich uczestników obowiązywały stroje galowe. Czytaj dalej

W piątek 06.02. w naszej szkole odbyło się niezwykle uroczyste spotkanie. Siedmiu uczniów z klas I – III otrzymało stypendia fundowane przez Zakłady Metalowe Mesko S.A. Wybrańcy to: Dawid Chylak, Karol Życiński, Przemysław Pela, Jakub Kaprzyk, Przemysław Banasik, Albert Bilski, Mikołaj Leszczyński czyli przyszli mechanicy i mechatronicy.Aby otrzymać stypendium – co miesiąc 300 złotych – uczniowie musieli osiągnąć najwyższą średnią ocen w klasie oraz wykazać się co najmniej dobrym zachowaniem. Po ukończeniu szkoły chłopcy znajdą zatrudnienie w Mesko, a jeśli zechcą kontynuować naukę (studia na kierunkach technicznych przydatnych zakładowi) praca na nich „poczeka” (w przypadku studiów dziennych) albo zostaną wsparci finansowo (w przypadku studiów zaocznych). Czytaj dalej

2 lutego społeczność naszej szkoły głosowała w wyborach na przewodniczącego SU
oraz rzecznika praw ucznia. W sumie oddano 204 głosy ( w tym 8 nieważnych), a liczba głosów ułożyła się następująco: Głowacki Piotr – 94 głosy, Grzyb Martyna – 57 głosów, Adamczyk Kuba – 46 głosów. Dotychczasową przewodniczącą SU Karolinę Borowiecką zastąpi Piotr Głowacki. Rzecznikiem praw ucznia został p. Dariusz Sala, który otrzymał 89 głosów, przed p. Izabelą Żak – 70 i p. Iwoną Kowalik – 37.  Czytaj dalej

W niedzielę 25 stycznia 2015 r w Wąchocku poczet sztandarowy Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych oraz przedstawiciele Innowacji wojskowej wzięli udział w obchodach 152 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Obchody rozpoczęły się w piątek w Szydłowcu, gdzie uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Następnie w kościele pod wezwaniem Św. Zygmunta odprawiona została uroczysta Msza za Ojczyznę i powstańców.
Sobotnie uroczystości odbywały się w Suchedniowie. W godzinach rannych w kościele pw. Świętego Andrzeja Apostoła odprawiona została Msza św. w intencji bohaterów powstańczych walk. Dalsza część uroczystości odbyła się przed krzyżem powstańczym przy ulicy Bodzentyńskiej. Do Suchedniowa zjechali „Strzelcy” z całego kraju w tym ze Starachowic. Obchody uświetniła defilada przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Bodzentyna, odbyła się również prezentacja oddziału Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci z Buska Zdroju.
Trzeciego dnia uczestnicy obchodów spotkali się w Wąchocku, gdzie główne uroczystości odbyły się pod pomnikiem generała Mariana Langiewicza. Obchody zakończyła uroczysta Msza św. w Opactwie Cysterskim w Wąchocku.

13.01.2015 w auli naszej szkoły odbył się konkurs dla uczniów klas trzecich gimnazjum.
Nie ma on charakteru olimpiady, jest skierowany do osób, dla których przedmioty ścisłe są czasem wielką zagadką. Mamy nadzieję, że dzięki takim zawodom matematyka, fizyka, chemia czy geografia staną się bardziej przyjazne i zrozumiałe.
Do konkursu zgłosiło się 6 czteroosobowych drużyn z Bliżyna, jedna drużyna z gimnazjum w Suchedniowie, a Skarżysko – Kamienną reprezentowały 4 drużyny z gimnazjum nr 3 i po jednym zespole z gimnazjum nr 1 i 4. Czytaj dalej