Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Get Adobe Flash player

5 czerwca 2014r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej odbył się sztafetowy bieg przełajowy. Organizatorami byli: III LO oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Biegi odbywały się na dystansie 10x 800m – dziewczęta oraz 10x 1500m -chłopcy. Chętni uczniowie mogli uczestniczyć w pokazie zumby, a pomiędzy biegami sztafetowymi odbyła się prezentacja akrobacji rowerowych MTB.

Końcowy wynik sztafety dziewcząt:

  1. I LO im. Juliusza Słowackiego
  2. III LO im. Stanisława Staszica
  3. II LO im. Adama Mickiewicza
  4.  Zespół Szkół Transportowo Mechatronicznych
  5. Zespół Szkół Ekonomicznych

Końcowy wynik sztafety chłopców: Czytaj dalej

We wtorek 03.06.2014 r. kolejny rocznik uczniów Zespołu Szkół Transportowo -Mechatronicznych w Skarżysku–Kamiennej zakończył specjalne 2-letnie szkolenie w ramach „Innowacji Wojskowej” na kierunku technik logistyk. Wręczenie certyfikatów odbyło się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach a wręczenia dokonał dowódca jednostki płk Wiesław Mitkowski. W rozdaniu certyfikatów uczestniczyli: dyrektor szkoły Marta Sosińska, prowadzący innowację i wychowawca klasy Jarosław Sosnowski.

Innowacja cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży, która w przyszłości chce znaleźć pracę w służbach mundurowych. Uczniowie nabywają umiejętności w zakresie obronności, pierwszej pomocy, zachowań w różnych sytuacjach kryzysowych, obsługi i strzelania z broni palnej, łączności, terenoznawstwa. Uczniowie w ramach innowacji w klasie pierwszej i drugiej wyjeżdżają na zajęcia do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. W trakcie zajęć organizowane są również wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach, do jednostek bojowych, m.in. 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim czy Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie. Jest to jedyna innowacja mundurowa w powiecie. Reprezentacja zdobywa corocznie wysokie miejsca w zawodach sportowo-obronnych ”Sprawni jak żołnierze” na szczeblu rejonowym.

Jest to doskonała forma propagowania wśród młodzieży wiedzy z zakresu obronności bezpieczeństwa kraju oraz kształtowania postaw patriotycznych. Młodzież mundurowa bierze udział w uroczystościach szkolnych i powiatowych.

Zachowując kilkuletnią tradycję 2 czerwca w naszej szkole odbyła się ,,Spartakiada” z gościnnym udziałem gimnazjum nr 2. Impreza ta była jednocześnie świętowaniem dnia dziecka jak również dnia sportu. Aby połączyć aktywność sportową ze świętem dzieci, wymyślone przez nauczycieli konkurencje miały nie tylko wykazać naszą sprawność fizyczną, ale także zapewnić nam wiele zabawy oraz zintegrować klasy poprzez współdziałanie w grupie. Mogliśmy przystąpić do rywalizacji w następujących konkurencjach: Czytaj dalej

Dnia 24.05.14 reprezentacja Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych wzięła udział w XXII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK Szkół Ponadgimnazjalnych na szczeblu okręgowym.

Do konkursu stanęło 9 drużyn z województwa świętokrzyskiego-zwycięzcy etapów rejonowych min. z Kielc, Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego, Buska- Zdroju, Ożarowa,Starachowic.

Pierwszym zadaniem zawodników było rozwiązanie testu, składającego się z 30 pytań dotyczących wiedzy o Ruchu Czerwonego Krzyża i Prawa Humanitarnego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Druga część polegała na sprawdzeniu praktycznej umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia życia – 5 ognisk urazowych. W tym roku reprezentanci Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych po raz drugi z rzędu godnie reprezentowali powiat skarżyski .Mistrzostwa przebiegały na bardzo wysokim poziomie. Zwyciężyła drużyna z Kielc i to ona reprezentować będzie województwo na szczeblu krajowym.

SKŁAD DRUŻYNY ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO – MECHATRONICZNYCH:

  1. Mikołaj Leszczyński
  2. Dominik Brożyna
  3. Igor Tabiś
  4. Kystian Wójcik
  5. Karol Życiński

GRATULUJEMY i ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych jest jedyną placówką w województwie świętokrzyskim, która przystąpiła do autorskiego programu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., skierowanego  do najlepszych uczniów kierunków kolejowych w 14 szkołach w całej Polsce. Jest to program stypendialny, który gwarantuje również pracę po zakończeniu nauki na kierunkach zamawianych przez Spółkę.Siedemnastu uczniów kształcących się w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych pobiera bezzwrotne stypendia fundowane w wysokości od 300–500 złotych miesięcznie przez 4 lata nauki.

 Działania spółki związane z reaktywowaniem szkolnictwa kolejowego zmierzają do tego by kształcenie praktyczne było prowadzone w ścisłym powiązaniu z pracodawcą. PKP PLK wspiera placówkę między innymi poprzez doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, organizowanie praktyk zawodowych czy wycieczek przedmiotowych. Czytaj dalej

W dniach 29-30 kwietnia 2014 na Orliku przy Zespole Szkół Technicznych rozegrano Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Chłopców. Turniej zorganizowano w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Skarżyskiego, którego  organizatorem jest Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego.

W turnieju wzięło udział siedem drużyn : Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych, Zespół Szkół Technicznych, I LO im. J.Słowackiego, II LO im. A.Mickiewicza oraz III LO im. S.Staszica. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy z których do półfinałów awansowały po dwie najlepsze drużyny. Czytaj dalej

W środę 30 kwietnia, odbył się Dzień Otwarty Zespołu Szkół Transportowo- Mechatronicznych. Licznie odwiedziła nas młodzież z gimnazjów z całego województwa. Grupa gości została oprowadzona po szkole i wybranych pracowniach zawodowych. Gimnazjaliści byli w pracowni mechatronicznej w której kształcą się uczniowie o kierunku technik mechatronik. Zobaczyć mogli również makietę kolei oraz nowo otwarte audytorium, gdzie przedstawiony został sprzęt wykorzystywany podczas pomiarów kolejowych, a także wiele innych ciekawych miejsc w naszej szkole, takich jak sala anglojęzyczna, pracownie komputerowe, zaplecze sportowe z siłownią czy aula, w której odbyła się prezentacja multimedialna o naszej szkole.

Szczególną uwagę podczas dnia otwartego zwrócono na kierunki kolejowe zarówno na te które już istnieją w naszej szkole oraz na nowe które nasza szkola ma zamiar wprowadzić, a o kierunkach opowiadał jeden z przedstawicieli PKP PLK S.A.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie już jako uczniowie naszej szkoły.

25 kwietnia w naszej szkole miała miejsce konferencja popularno-naukowa, której celem było przybliżenie zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz zaproszonym gościom postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego- twórcy Centralnego okręgu Przemysłowego. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach- dr Edyta Majcher-Ociesa i dr hab. Jerzy Capys. W licznym gronie przybyli również przedstawiciele powiatu, starostwa, a także fundatorzy stypendiów w naszej szkole. W przygotowanie konferencji z wielkim zaangażowaniem włączyli się uczniowie wygłaszający referaty pod bacznym okiem Pana Piotra Berlińskiego. Eugeniusz Kwiatkowski został wybrany na patrona naszej szkoły, a oficjalne uroczystości z tym związane odbędą się w październiku.

W dniu 29 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny, w którym zmagali się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Po raz kolejny przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez nauczycieli naszej szkoły. W tym roku udział w konkursie wzięło ponad 40 osób. Głównym celem tego konkursu jest promowanie stosowania zasad ortograficznych, doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej oraz rozwijanie zainteresowań kulturą naszego języka. Patronatem konkursu jest starosta skarżyski Michał Jędrys.

A oto lista osób które najlepiej poradziły sobie z dyktandem. Czytaj dalej

28 kwietnia 2014 na Orliku przy Zespole Szkół Technicznych rozegrano Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Dziewcząt. Turniej zorganizowano w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Skarżyskiego, którego  organizatorem jest Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego.

W turnieju wzięło udział sześć drużyn : Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych, I LO im. J.Słowackiego, II LO im. A.Mickiewicza oraz III LO im. S.Staszica.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy z których do półfinałów awansowały po dwie najlepsze drużyny.

Grupa A

III LO

II LO

ZSUU Czytaj dalej