Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Get Adobe Flash player

1 września w naszej szkole odbyło się uroczyste,powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 z udziałem władz powiatu, przedstawicieli parlamentu, dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły, a także innych szkół .Wśród gości byli również przedstawiciele zakładów współpracującychz naszą szkołą – Mesko S.A.  i PKP PLK.

W czasie swojego wystąpienia pan starosta Michał Jędrys życzył uczniom i nauczycielom powodzenia w nowym roku szkolnym,a także wręczył podziękowanie pani Marcie Sosińskiej za wiele lat pracy na stanowisku dyrektora ZST-M . W czasie uroczystości wręczono także stypendia naukowe i sportowe najbardziej uzdolnionym uczniom oraz dyplomy mianowania i dyplomowania nauczycielom powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Czytaj dalej

Dnia 27.06.2014r. o godz. 9:30 w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Na początku spotkania wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy. W dalszej części nastąpiło wręczenie dyplomów oraz nagród osobom króre uzyskaly najlepsze wyniki w nauce oraz osobom które działaly na rzecz szkoły. Następnie przewodniczący grona pedagogicznego oraz przewodnicząca samorządu uczniowskiego podziękowali Pani dyrektor Marcie Sosińskiej, która przeszła na emeryturę, za pracę oraz trud włożony w prowadzenie naszej szkoły oraz życzyli spełnienia marzeń, dużo zdrowia i radości z życia. Pożegnana została również Pani pedagog Jolanta Balcer, która także odeszła na zasłużoną emeryturę. Ze względu na tak uroczysty moment nauczycielom pojawiły się łzy wzruszenia . Przejmując obowiązki nowa Pani dyrektor Joanna Żurawka zabrała głos przypominając o zachowaniu bezpieczeństwa i życząc wesołych wakacji. Na koniec głos zabrała jeszcze Pani Balcer kóra po raz ostatni upomniała uczniów o tym jak zachowywać się podczas wakacji oraz wyrecytowała już ostatni pouczający wierszyk. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym ostatnim dzwonkiem. Po zakończeniu uroczystej części każda z klas udała się do własnej sali po odbiór świadectw.

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągnięć i życzymy wspaniałych, pełnych słońca wakacji!

W dniach 13-15.06.2014r. uczniowie Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej brali udział w warsztatach w ramach projektu „SOS dla Ruchu Drogowego” w ramach programu realizowanego ze środków Rządowego Programu „RAZEM BEZPIECZNIEJ”. Warsztaty te obejmowały powiaty: ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego. Odbywały się one w ośrodku obozowym ZHP Lubianka w Starachowicach.

Program warsztatów oferował między innymi:

 • profesjonalną charakteryzację urazów,
 • symulacje ratownicze,
 • ewakuację samochodu,
 • łączność w ramach KSRG,
 • RKO z AED,

Czytaj dalej

5 czerwca 2014r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej odbył się sztafetowy bieg przełajowy. Organizatorami byli: III LO oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Biegi odbywały się na dystansie 10x 800m – dziewczęta oraz 10x 1500m -chłopcy. Chętni uczniowie mogli uczestniczyć w pokazie zumby, a pomiędzy biegami sztafetowymi odbyła się prezentacja akrobacji rowerowych MTB.

Końcowy wynik sztafety dziewcząt:

 1. I LO im. Juliusza Słowackiego
 2. III LO im. Stanisława Staszica
 3. II LO im. Adama Mickiewicza
 4.  Zespół Szkół Transportowo Mechatronicznych
 5. Zespół Szkół Ekonomicznych

Końcowy wynik sztafety chłopców: Czytaj dalej

We wtorek 03.06.2014 r. kolejny rocznik uczniów Zespołu Szkół Transportowo -Mechatronicznych w Skarżysku–Kamiennej zakończył specjalne 2-letnie szkolenie w ramach „Innowacji Wojskowej” na kierunku technik logistyk. Wręczenie certyfikatów odbyło się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach a wręczenia dokonał dowódca jednostki płk Wiesław Mitkowski. W rozdaniu certyfikatów uczestniczyli: dyrektor szkoły Marta Sosińska, prowadzący innowację i wychowawca klasy Jarosław Sosnowski.

Innowacja cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży, która w przyszłości chce znaleźć pracę w służbach mundurowych. Uczniowie nabywają umiejętności w zakresie obronności, pierwszej pomocy, zachowań w różnych sytuacjach kryzysowych, obsługi i strzelania z broni palnej, łączności, terenoznawstwa. Uczniowie w ramach innowacji w klasie pierwszej i drugiej wyjeżdżają na zajęcia do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. W trakcie zajęć organizowane są również wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach, do jednostek bojowych, m.in. 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim czy Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie. Jest to jedyna innowacja mundurowa w powiecie. Reprezentacja zdobywa corocznie wysokie miejsca w zawodach sportowo-obronnych ”Sprawni jak żołnierze” na szczeblu rejonowym.

Jest to doskonała forma propagowania wśród młodzieży wiedzy z zakresu obronności bezpieczeństwa kraju oraz kształtowania postaw patriotycznych. Młodzież mundurowa bierze udział w uroczystościach szkolnych i powiatowych.

Zachowując kilkuletnią tradycję 2 czerwca w naszej szkole odbyła się ,,Spartakiada” z gościnnym udziałem gimnazjum nr 2. Impreza ta była jednocześnie świętowaniem dnia dziecka jak również dnia sportu. Aby połączyć aktywność sportową ze świętem dzieci, wymyślone przez nauczycieli konkurencje miały nie tylko wykazać naszą sprawność fizyczną, ale także zapewnić nam wiele zabawy oraz zintegrować klasy poprzez współdziałanie w grupie. Mogliśmy przystąpić do rywalizacji w następujących konkurencjach: Czytaj dalej

Dnia 24.05.14 reprezentacja Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych wzięła udział w XXII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK Szkół Ponadgimnazjalnych na szczeblu okręgowym.

Do konkursu stanęło 9 drużyn z województwa świętokrzyskiego-zwycięzcy etapów rejonowych min. z Kielc, Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego, Buska- Zdroju, Ożarowa,Starachowic.

Pierwszym zadaniem zawodników było rozwiązanie testu, składającego się z 30 pytań dotyczących wiedzy o Ruchu Czerwonego Krzyża i Prawa Humanitarnego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Druga część polegała na sprawdzeniu praktycznej umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia życia – 5 ognisk urazowych. W tym roku reprezentanci Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych po raz drugi z rzędu godnie reprezentowali powiat skarżyski .Mistrzostwa przebiegały na bardzo wysokim poziomie. Zwyciężyła drużyna z Kielc i to ona reprezentować będzie województwo na szczeblu krajowym.

SKŁAD DRUŻYNY ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO – MECHATRONICZNYCH:

 1. Mikołaj Leszczyński
 2. Dominik Brożyna
 3. Igor Tabiś
 4. Kystian Wójcik
 5. Karol Życiński

GRATULUJEMY i ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych jest jedyną placówką w województwie świętokrzyskim, która przystąpiła do autorskiego programu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., skierowanego  do najlepszych uczniów kierunków kolejowych w 14 szkołach w całej Polsce. Jest to program stypendialny, który gwarantuje również pracę po zakończeniu nauki na kierunkach zamawianych przez Spółkę.Siedemnastu uczniów kształcących się w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych pobiera bezzwrotne stypendia fundowane w wysokości od 300–500 złotych miesięcznie przez 4 lata nauki.

 Działania spółki związane z reaktywowaniem szkolnictwa kolejowego zmierzają do tego by kształcenie praktyczne było prowadzone w ścisłym powiązaniu z pracodawcą. PKP PLK wspiera placówkę między innymi poprzez doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, organizowanie praktyk zawodowych czy wycieczek przedmiotowych. Czytaj dalej

W dniach 29-30 kwietnia 2014 na Orliku przy Zespole Szkół Technicznych rozegrano Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Chłopców. Turniej zorganizowano w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Skarżyskiego, którego  organizatorem jest Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego.

W turnieju wzięło udział siedem drużyn : Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych, Zespół Szkół Technicznych, I LO im. J.Słowackiego, II LO im. A.Mickiewicza oraz III LO im. S.Staszica. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy z których do półfinałów awansowały po dwie najlepsze drużyny. Czytaj dalej

W środę 30 kwietnia, odbył się Dzień Otwarty Zespołu Szkół Transportowo- Mechatronicznych. Licznie odwiedziła nas młodzież z gimnazjów z całego województwa. Grupa gości została oprowadzona po szkole i wybranych pracowniach zawodowych. Gimnazjaliści byli w pracowni mechatronicznej w której kształcą się uczniowie o kierunku technik mechatronik. Zobaczyć mogli również makietę kolei oraz nowo otwarte audytorium, gdzie przedstawiony został sprzęt wykorzystywany podczas pomiarów kolejowych, a także wiele innych ciekawych miejsc w naszej szkole, takich jak sala anglojęzyczna, pracownie komputerowe, zaplecze sportowe z siłownią czy aula, w której odbyła się prezentacja multimedialna o naszej szkole.

Szczególną uwagę podczas dnia otwartego zwrócono na kierunki kolejowe zarówno na te które już istnieją w naszej szkole oraz na nowe które nasza szkola ma zamiar wprowadzić, a o kierunkach opowiadał jeden z przedstawicieli PKP PLK S.A.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie już jako uczniowie naszej szkoły.