Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Get Adobe Flash player

24 kwietnia odbyło się uroczyste i wzruszające pożegnanie absolwentów naszej szkoły. Wzięła w nim udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście – przedstawiciele PKP PLK S.A. Pani dyrektor Joanna Żurawka życzyła maturzystom powodzenia w dalszym życiu oraz umiejętności pokonywania przeszkód i dokonywania dobrych i odważnych wyborów.Pani wicedyrektor Elżbieta Cieślik przedstawiła zebranym wyniki klasyfikacji klas maturalnych. W imieniu uczniów głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Piotr Głowacki, który podziękował najaktywniejszym czwartoklasistkom za pracę na rzecz szkoły. Opiekunka SU pani Iwona Wąsowska wręczyła im pamiątkowe kubeczki. Czytaj dalej

24 kwietnia w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas kolejowych z przyszłymi pracodawcami PKP PLK S.A., na które zaprosiliśmy także gimnazjalistów. Pracodawców reprezentowali Beata Bogucka, Sylwia Szyszka i Tomasz Stępień – przedstawiciele Centrali Biura Dróg Kolejowych w Warszawie, Grzegorz Szabat – naczelnik Działu PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kam. oraz zastępca dyrektora PKP PLK Piotr Małek. W spotkaniu wziął także udział naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Jerzy Krawczyk. Czytaj dalej

Dnia 25.03.2015. w Zespole Szkół Transportowo -Mechatronicznych
odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Zgodnie z tradycją co roku w konkursie brane jest pod uwagę jedno z państw, w którym językiem urzędowym jest język niemiecki. Przypomnijmy, że należą do nich : Niemcy, Austria, Szwajcaria, Luksemburg i Liechtenstein.
W tym roku szkolnym uczestnicy – dwuosobowe zespoły z poszczególnych klas mieli za zadanie wykazać się znajomością informacji krajoznawczych o Niemieckiej Republice Federalnej.
Zawodnicy rozwiązywali test sprawdzający ich wiedzę oraz przygotowywali plakat / prezentację dowolną techniką na temat : ,,Niemcy widziane oczami obcokrajowców,,
Konkurs cieszył się jak zwykle dużym zainteresowaniem uczniów, którzy dzięki zaangażowaniu i pracy osiągnęli bardzo dobre wyniki oraz zaprezentowali ciekawe pomysły w swoich prezentacjach. Udział w konkursie przyczynił się z pewnością do poszerzenia wiedzy ogólnej na temat krajów niemieckiego obszaru językowego oraz do doskonalenia umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego.
Gratulujemy tegorocznym laureatom , którymi zostali :

1. miejsce Monika Gołosz i Patrycja Jasińska, kl. 4AL
2. miejsce Maciej Warszawa i Filip Ciułek, kl. 1ME
3. miejsce Natalia Kołodziejczyk i Milena Wójcik, kl. 2AL

Wir gratulieren euch herzlich
und wünschen viel Erfolg!!!
Deutsch lernen? Kein Problem!

 

 

23.04.2015r grupa mundurowa gościła w jednostce wojskowej. Szkolenie w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach w roku szkolnym 2014/2015 przebiega zgodnie z przyjętym rocznym planem współpracy ZSTM z jednostka patronacką. Podczas zajęć realizowane były następujące zagadnienia:

szkolenie ogniowe,

szkolenie saperskie,

szkolenie z obrony przeciwchemicznej,

szkolenie obywatelskie.

Następny wyjazd do CPdMZ w maju.

21.04.2015r grupa innowacji wojskowej i policyjnej uczestniczyła w treningu i pokazie w zakresie szkolenia psów do pracy w służbach mundurowych. W ramach tygodniowego szkolenia służb mundurowych prezentowały się Żandarmeria Wojskowa, Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Służba Celna.
Tematyka szkolenia i treningu:
-wykrywanie środków wybuchowych i narkotyków
-poszukiwanie ludzi i zwłok
-szkolenie psów patrolowych.
Organizatorem szkolenia był Polski Związek Psów Służbowych.

13 kwietnia odbył się w naszej szkole kolejny konkurs ortograficzny. Ta już tradycyjna impreza zgromadziła ponad 20 śmiałków, którzy zmierzyli się z zawiłościami polskiej ortografii.  W murach ZSTM gościli przedstawiciele II LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych, Gimnazjum im.S.Staszica w Suchedniowie, Gimnazjum nr 3          ze Skarżyska – Kam. Naszą placówkę reprezentowali: Justyna Gadowska z 4 AL, Karolina Michta  z 2 AL i Mikołaj Leszczyński z 3 AM.

Tegoroczną edycję konkursu  i tekst dyktanda przygotowały szkolne polonistki: Iwona Kowalik i Agata Krawarska.

Dyplomy i nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Towarzystwo Ubezpieczeniowe Gothaer wręczyli laureatom pan starosta Jerzy Żmijewski i p.dyr.Joanna Żurawka.

Czytaj dalej

W ramach reorganizacji szkół w 2009r. Techniczne Zakłady Naukowe połączyły się z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (byłe Technikum Kolejowe). 15 października 2010 r. między szkołą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę o współpracy w zakresie kształcenia przyszłych kadr dla kolei. Kolejnym krokiem było opracowanie pierwszego w Polsce regulaminu programu stypendialnego dla uczniów uczących się w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych. Program został wdrożony w życie we wrześniu 2011 r. 16 stycznia 2012 szkoła nawiązała współpracę z PKP Intercity S.A., a 27 stycznia 2014 r. ze Wschodnim Zakładem Spółki w Lublinie PKP CARGO S.A.  Jej efektem było podpisanie listów intencyjnych, w których zakłady wyraziły zainteresowanie kształceniem zawodowym przyszłych kadr technicznych w naszej szkole i zobowiązały się do współpracy i pomocy szkole i uczniom.

Czytaj dalej

19 marca 2015 r. w liceum nr 1 im. Juliusza Słowackiego odbyły się zawody piłki nożnej szkół średnich w kategorii dziewcząt. Nasza szkoła zmierzyła się w pierwszym meczu z liceum nr 2 im. Adama  Mickiewicza. Następnie dziewczyny zagrały z  drużyną z Zespołu  Szkół Ekonomicznych. Czytaj dalej

5 marca p.dyr.Joanna Żurawka i stypendyści naszej szkoły spotkali się z prezesem Mesko S.A. p.Waldemarem Skowronem, członkami zarządu, dyrektorem do spraw strategii i zarządzania zasobami ludzkimi p.Anitą Woźniak oraz p.Stefanem Jaworskim. Pani dyrektor przekazała list z podziękowaniem za podpisanie porozumienia dotyczącego stypendiów ufundowanych dla uczniów klas mechanicznych i mechatronicznych ZSTM, a młodzież wręczyła symboliczny bukiet kwiatów. Składając podziękowanie p.dyrektor podkreśliła, że stypendia stanowią dla uczniów doskonałą mobilizację do osiągania dobrych wyników w nauce i wyraziła nadzieję na dalszą współpracę z zakładami. Czytaj dalej

13 lutego w naszej szkole odbył się Bal Technika. Organizatorami byli członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunką p.Iwoną Wąsowską.
Od godz.19:00 uczestnicy tłumnie zaczęli zbierać się w auli.Na imprezie bawili się głównie uczniowie szkół średnich i gimnazjaliści. Łącznie przybyło ponad 200 miłośników dobrej zabawy.

O wspaniałą atmosferę i oprawę muzyczną zadbał zespół ,,Bajlando”.Wszystkich uczestników obowiązywały stroje galowe. Czytaj dalej